Dane Fundacji

NIP: 7343546908
REGON: 36677804900000
KRS: 0000667891
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sygnatura akt: KR.XII NS-REJ.KRS/7734/17/793

Założyciel Fundacji: Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o.

Władze Stowarzyszenia:

0A-01

Justyna Tomczyk

Rada Fundacji

0A-01

Teresa Kuc

Rada Fundacji

0B-01-01

Roman Słowik

Rada Fundacji

0A-01

Małgorzata Szostkiewicz

Prezes Zarządu